• 0366 280 15 76
 

SIK SORULAN SORULAR

Soru: 2547 sayılı  Yükseköğretim Kanunu’na göre üniversitelerde disiplin amirleri kimlerdir?

Cevap: Üniversitelerde disiplin amirleri aşağıda gösterilmiştir.

DİSİPLİN AMİRİ

PERSONEL

Üniversite Rektörü

Üniversite Personeli

Bağımsız Vakıf, Meslek Yüksekokulu Müdürü

Bağımsız Vakıf, Meslek Yüksekokulu personeli

Fakülte Dekanı

Fakülte Personeli

Enstitü Müdürü

Enstitü Personeli

Yüksekokul Müdürü

Yüksekokul Personeli

Genel Sekreter

Rektörlük İdari Personeli

Fakülte/Yüksekokul Sekreteri

Fakülte/Yüksekokul İdari Personeli

Soru: 2547 sayılı  Yükseköğretim Kanunu’na göre üniversitelerde kimler disiplin amirleri değildir?

 • Rektör Yardımcısı
 • Dekan Yardımcısı
 • Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı
 • Bölüm Başkanı
 • Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Kadrosu bulunanlar hariç Araştırma merkez müdürleri ve bunların yardımcıları
 • Hukuk Müşaviri
 • Daire Başkanı
 • Şube Müdürü

Soru: 2547 sayılı  Yükseköğretim Kanunu’na göre üniversitelerde akademik personele verilebilecek disiplin cezaları nelerdir?

 • Uyarma
 • Kınama
 • Aylıktan veya ücretten kesme
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme
 • Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma
 • Kamu görevinden çıkarma

Soru: 2547 sayılı  Yükseköğretim Kanunu’na göre üniversitelerde idari personele verilebilecek disiplin cezaları nelerdir?

İdari personele uygulanacak disiplin cezaları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesine göre belirlenir. Bu cezalar aşağıda gösterilmiştir.

 • Uyarma
 • Kınama
 • Aylıktan veya ücretten kesme
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme
 • Kamu görevinden çıkarma

Soru: Türk Ceza Kanunu’na göre görev sırasında işlenebilecek belli başlı Suç ve Cezalar Nelerdir?

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre kamu görevlilerinin, dolayısıyla yükseköğretim mensuplarının işleyebileceğini öngördüğü bazı suçlar aşağıda gösterilmiştir. Belirtilen suçların işlenmesi halinde sadece maddedeki cezanın verilmesiyle yetinilmeyeceğini, ayrıca 53. maddede öngörülen hakları kullanmaktan belli sürelerle yoksun bırakılacağını unutmamak gerekir. Bunlara ilaveten adli yargılama sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddede belirtilen suçların işlenmesi veya belirtilen miktarın üstünde hapis cezası verilmesi halinde kamu görevine son verilmesi de gündeme gelecektir.

 • TCK Madde 53 : Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
 • TCK Madde 86 : Kasten Yaralama
 • TCK Madde 89 : Taksirle Yaralama
 • TCK Madde 90 : İnsan Üzerinde Deney
 • TCK Madde 106 :Tehdit
 • TCK Madde 107 :Şantaj
 • TCK Madde 108 : Cebir
 • TCK Madde 109 : Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
 • TCK Madde 112 :Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi
 • TCK Madde 113 : Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi
 • TCK Madde 114 : Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi
 • TCK Madde 115 : İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme
 • TCK Madde 117 : İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
 • TCK Madde 118 : Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi
 • TCK Madde 119 : Ortak Hüküm
 • TCK Madde 120 : Haksız arama
 • TCK Madde 121 : Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi
 • TCK Madde 122 : Nefret ve ayırımcılık
 • TCK Madde 135 : Kişisel verilerin kaydedilmesi
 • TCK Madde 136 : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
 • TCK Madde 138 : Verileri yok etmeme
 • TCK Madde 184 : İmar kirliliğine neden olma
 • TCK Madde 204 : Resmi belgede sahtecilik
 • TCK Madde 205 : Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
 • TCK Madde 206 : Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
 • TCK Madde 207 : Özel belgede sahtecilik
 • TCK Madde 208 : Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
 • TCK Madde 220 : Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
 • TCK Madde 235 : İhaleye fesat karıştırma
 • TCK Madde 247 : Zimmet
 • TCK Madde 250 : İrtikap
 • TCK Madde 251 : Denetim Görevinin İhmali
 • TCK Madde 252 : Rüşvet
 • TCK Madde 255 : Nüfus Ticareti
 • TCK Madde 256 : Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
 • TCK Madde 257 : Görevi kötüye kullanma
 • TCK Madde 258 : Göreve ilişkin sırrın açıklanması
 • TCK Madde 259 : Kamu görevlisinin ticareti
 • TCK Madde 260 : Kamu görevinin terki veya yapılmaması
 • TCK Madde 261 : Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf
 • TCK Madde 266 : Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma
 • TCK Madde 267 : İftira
 • TCK Madde 277 : Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs
 • TCK Madde 278 : Suçu bildirmeme
 • TCK Madde 279 : Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
 • TCK Madde 280 : Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
 • TCK Madde 281 : Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
 • TCK Madde 282 : Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
 • TCK Madde 283 : Suçluyu kayırma
 • TCK Madde 284 : Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme
 • TCK Madde 285 : Gizliliğin ihlali
 • TCK Madde 286 : Ses veya görüntülerin kayda alınması
 • TCK Madde 288 : Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.