• 0366 280 15 76
 

      2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, Üniversitemiz hukuk hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacına yönelik olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Müşavirliğimiz, hem Üniversitemizin hem personel ve öğrencilerimizin hem de Üniversitenin hukuki ilişki içerisine girdiği üçüncü kişilerin hakkını/hukukunu korumak bakımından çok yönlü bir hizmet ifa etmektedir.

      Hukukun üstünlüğü fikrini kendisine ilke edinmiş olan Müşavirliğimiz, bu kapsamda çalışmalarını özveri ile sürdürmektedir.

 

Misyonumuz

a-)Üniversitenin genel düzenleyici idari işlemlerinin üst mevzuata, hukuka ve konunun gereklerine uygun olarak tesis edilmesini sağlamak,

b-)Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda talep halinde çözüm önerileri sunmak,

c-)Rektörlük tüzel kişiliğine karşı personel tarafından, göreve son verme, kadro derece, atama işleminin iptali, disiplin cezalarının iptali, görevlendirmenin iptali gibi sebeplerle; öğrenciler tarafından not iptali, kayıt silme, disiplin cezaları işlemlerinin iptali talebiyle; diğer kurum kuruluş ve kişiler tarafından açılan her türlü davaları takip etmek,

d-)Üniversitenin hak ve menfaatlerini idari, adli mercilerde aramak.

Vizyonumuz

Teknolojik ve bilimsel gelişmelere açık, ekip çalışmasına önem veren, işinde uzman, araştırıcı, yenilikçi, paylaşımcı kaynakları etkin ve verimli kullanarak vereceği hizmet ile örnek bir Müşavirlik olmak.

Kalite Politikamız

a-) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından belirlenen genel kalite politikaları çerçevesinde, kalite yönetim sisteminin iç kontrol süreçleriyle uyumlu bir şekilde standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

b-) Üniversite tarafından belirlenen kalite ilkeleri ile hizmet ve faaliyetleri, Hukuk Müşavirliğinin vizyon ve misyonuyla uyumlu şekilde sürekli olarak iyileştirmek,

c-) Kurumsal ilerlemede önde gelen üniversiteler ve diğer akademik kurumların sistem ve işleyişlerini örnek alarak, değişen koşullara en iyi şekilde uyum sağlamak ve faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeler yapmak.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.